top of page

וואו, וואו, וואו

אני מרגישה כמו יולדת... ואכן, זה עתה נולד האתר שלי

שמבטא ומגשים לי חלום, לדבר בפרחים, לשמח אנשים

להכניס צבע וטבע, לבית, למשרד, באירועים ועוד...